X
 
Ứng viên
NVKD Thức ăn tôm

Nguyễn Kim Thoại

Địa điểm: Cà Mau

Tuổi: 1989 | Kinh nghiệm: 2-3 năm

NVKD Thức ăn tôm

Nguyễn Văn An

Địa điểm: Kiên Giang

Tuổi: 22 | Kinh nghiệm: 1-2 năm

Nhân viên kỹ thuật Farm

Nguyễn Ngọc Tường Vân

Địa điểm: Đồng Tháp

Tuổi: 25 | Kinh nghiệm: >3 năm

Nhân viên kỹ thuật Farm

Phạm Thành Lâm

Địa điểm: Đồng Nai

Tuổi: 25 | Kinh nghiệm: >3 năm

NVKD Tôm Giống

Phạm Thành Minh

Địa điểm: Đà Nẵng

Tuổi: 26 | Kinh nghiệm: 2-3 năm

NVKD Tôm Giống

Phạm Thành Vinh

Địa điểm: Phú Thọ

Tuổi: 24 | Kinh nghiệm: 2-3 năm

Nhân viên kỹ thuật thị trường

Trần Thị Hồng Ân

Địa điểm: Cần Thơ

Tuổi: 22 | Kinh nghiệm: 1-2 năm

Nhân viên tư vấn bán hàng

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Địa điểm: Lâm Đồng

Tuổi: 25 | Kinh nghiệm: 1-2 năm

Kế toán

Trần Ngọc Tâm

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuổi: 30 | Kinh nghiệm: >3 năm

Nhân viên Phòng Lab

Phạm Thành Long

Địa điểm: Long An

Tuổi: 28 | Kinh nghiệm: 1-2 năm

NVKD Thức ăn tôm

Trần Cao Minh

Địa điểm: Tây Ninh

Tuổi: 29 | Kinh nghiệm: 1-2 năm